1214706153344643075
🚨 ویدئویی که از لحظه برخورد شماری از موشک‌ها با پایگاه عین الأسد منتشر شده است.
 voir  Articles similaires